Kurs

Vetenskaplig teori och metod, exegetisk teologi

Kursen syftar till att fördjupa studentens förmåga att tolka bibeltext på ett ansvarsfullt sätt, utifrån en fördjupad insikt om vad vetenskaplig metod innebär för bibeltolkning. Den mångfald som inryms i exegetisk metod betonas och fördjupas. Denna kurs läses vanligen tillsammans med kursen 4IN412 Vetenskaplig teori och metod 4,5 hp.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om exegetisk metod, och den mångfald av inriktningar som där ryms
  • visa fördjupad insikt i bibeltolkningens konsekvenser och det ansvar som åvilar tolkaren
  • utifrån adekvat metod kunna analysera och argumentera muntligt såväl som skriftligt utifrån egna och andras texter

Boer, Roland, 2010: Secularism and Biblical Studies. London: Equinox (219 s).

Porter, Stanley E. & Robinson, Jason, 2011: Hermeneutics: An Introduction to Interpretive Theory. Grand Rapids: Eerdmans (308 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 17 april 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp exegetisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 4,5 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.