Kurs

Teologi- och kyrkohistoria. Distanskurs

Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, och studerar hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald och de maktförhållanden som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om kyrkans historia, maktrelationer och mångfald
  • redogöra för huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till filosofin
  • argumentera källkritiskt och känna till grundläggande historisk metod

Atkinson, Sam m.fl. (red.), 2012. Stora boken om filosofi. Stockholm: Lind CO. S. 10-21, 46-63, 72-95, 116-123, 126-129, 146-147, 164-171, 175, 189, 194-195, 214-221, 246-255, 268-277, 280-283, 292-293, 297-299, 300-313, 321-323, 325. (135 s).

Bray; Karen, 2019. Grave attending: A political theology for the unredeemed. New York: Fordham University Press. (270 s)

MacCulloch, Diarmaid, 2009. Christianity: The First Three Thousand Years. New York: Penguin. S. 112-137, 155-176, 189-222/228, 245-254, 299-312, 329-338, 346-362, 373-375, 396-415, (442-456, 466-481), 551-562, 564-569, 574-584, 594-603, 604-624, 632-638, 657-664, 667-668, 672-675, 684, 738-765, 770-776, 791-797, 799-804, 812-816, 827-838, 855-865, 902-914, 941-975. (=339 sid. exkl. sidor i parentes)

McGrath, Alister E., 2011 (eller senare). Christian Theology: An Introduction. London: Wiley-Blackwell, S. 7-10, 12-20, 20-24, 37-41, 43-46, 54-56, 59-60, 66-71, 82-91, 100-104, 113-141, 158-163, 168-194, 197-203, 227-232, 238-256, 265-268, 273-281, 295-308, 337-384, 400-413, 435-442, 457-463 (225 s)

McGrath, Alister E. (2017). Christian Theology: An Introduction. 6. ed. West Sussex: Wiley, Finns som e-bok via EbscoHost
 
Moore, Rebecca. (2015). Women in Christian Traditions. New York: New York University Press, S. 1-17, 35-40, 47-155 (130 s.) Finns som e-bok via EbscoHost

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. S. 71-85, 87-104, 121-136, 169-181, 237-253, 273-295, 369-385 (113 s.)

Kompendium med källtexter, 50 s


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Petra Carlsson

Biträdande rektor Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, docent, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Joel Appelfeldt

Doktorand

joel.appelfeldt@ehs.se

Simon Hallonsten

Doktorand

simon.hallonsten@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Detta är en nätbaserad distanskurs utan obligatorisk schemalagd undervisning. Det ingår inga obligatoriska träffar på campus eller online.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017.

Senast reviderad den 22 januari 2020.