Program

Teologiskt basår

Detta kurstillfälle avser basår på halvfart, distans.
Basåret ger en bred introduktion i teologins olika områden och lämpar sig både för den som läser för yrkeskompetens och den som utifrån ett eget, personligt intresse vill fördjupa sin kunskap. Det utgör samtidigt första året i de längre programmen i teologi/religionsvetenskap. Under det första året läser alla studenter i halvfartsprogrammet samma kurser – som finns här nedan. Under det andra året väljer man mellan de kurser som utgör andra terminen i de teologiska program som är inriktade mot pastor och präst – fortsättningskurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp – eller de kurser som ingår i kandidatprogrammet Religion-Kultur-Samhälle – fortsättningskurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Religion, kultur och samhälle 15 hp.

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 maj 2016