Kurs

Teologins förändrade förutsättningar

Det mångreligiösa samhället ställer teologin inför nya utmaningar då kristen tro möter annan tro. Samtidigt har det skett en markant utveckling av den kristna teologin under 1900-talet. Dominerande teologiska strömningar och skolbildningar studeras i kursen. Studiet fördjupas av centrala kristna positioner, deras bibliska grund, klassiska utformning och moderna nytolkningar. Genom studiet av några filosofiska strömningar och enskilda teologer försöker vi förstå varför teologin utvecklats så som den gjort. Vidare behandlas erfarenheter av kristendomens möte med andra religioner. Ytterligare ett perspektiv som kursen tar upp är hur den kristna teologin formas i samspel med olika kulturella miljöer. Nya internationella relationer har gjort västerländsk teologi uppmärksam på att kristen tro formuleras annorlunda i andra kulturer. Vad betyder det att göra teologi i den situation vi nu befinner oss i? Teologisk reflektion övas via studiet av några teologiska teman.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa en grundläggande förståelse för hur den kristna teologin formuleras olika utifrån varierande kulturella förutsättningar
  • kunna reflektera över och diskutera villkoren för den kristna trons möte med annan tro
  • vara medveten om hur teologin under 1900-talet relaterat till utmaningar som sekulariseringen, avkolonialiseringen, feminismen, miljörörelsen samt den ekumeniska rörelsen

Ahlstrand, Kajsa, 2005: Vägar: En öppen religionsdialog. Stockholm: Verbum (79 s).

Nordin, Svante, 1995: Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. Lund: Studentlitteratur. S. 491-496, 498-505, 512-516, 518-537, 546-552, 557-560, 566-568, 577-585 (59 s).

Postmodern teologi. 2006. Utg. under red. av Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson, Stockholm: Verbum (270 s).

The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918, 3 uppl., 2005. Utg. under red. Av David F Ford, Oxford: Blackwell. S. 17-75, 92-105, 427-682 (326 s). 


Kurslitteraturen reviderades senast 17 december 2009.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp - Teologi och omvärld, 15 hp och Systematisk teologi, 15 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 1 mars 2008.