Kurs

Teologi- och kyrkohistoria

Kursen ger en översikt över kyrkohistorien, och studerar hur kyrkan formats genom samspelet mellan dogmatik, filosofi, kultur och kyrkliga praktiker. Sambandet mellan teologisk reflexion och konkret gestaltning belyses. I kursen introduceras den mångfald som kännetecknar kristendomen, både när det gäller traditioner inom de historiska kyrkorna och den nya tidens samfund.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om kyrkans historia, inklusive de stora kyrkofamiljerna
  • ha kännedom om huvuddragen i den västerländska systematiska teologins historia och dess nära förhållande till filosofin
  • kunna argumentera källkritiskt och känna till grundläggande historisk metod

Buckingham, Will (ed.) The Philosophy Book: Big Ideas Simply Explained, New York: DK Publisher (329pp, excerpts)

Hill, Jonathan, 2009. The New Lion Handbook: History of Christianity. Oxford: Lion Books. P. 10-129, 158-219, 240-273, 312-373, 410-439 (560 pp, excerpts).

McGrath, Alister E, 2011. Theology: The Basics. John Wiley & Sons (240 pp) or later editions.

Stark, Rodney, 2011. The Triumph of Christianity. New York: HarperCollins. P. 49-168, 237-254, 273-298, 353-418 (220 pp, excerpts). 

Williams, Rowan, 2014. Being Christian: Baptism, Bible, Eucharist, Prayer. Cambridge: Eerdmans (90 p).

Compendium with source texts, 100 pp. 


Kurslitteraturen reviderades senast 21 februari 2018

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Appelfeldt

Doktorand

joel.appelfeldt@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro. Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt: Kyrkohistoria 5 hp, Teologihistoria 5 hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017

Senast reviderad den 24 januari 2018