Kurs

Teologi och film

Film är ett mäktigt instrument för att stimulera och påverka den mänskliga tanken. Filmen kan även som få medier ge uttryck för och påverka vår brottning med livets stora frågor. Det är därför inte överraskande att teologiska frågor ofta återkommer i filmens värld, vilket påminner oss om att teologin i högsta grad lever även utanför våra kyrkor. Denna kurs syftar till att fördjupa förmågan att förstå filmens språk men därtill till att visa på hur kunskap om film och teologi ömsesidigt befruktar varandra. I kursen blir vi således förtrogna med dels hur en teologisk kompetens kan fördjupa förståelsen av film, dels hur analys av film kan fördjupa och aktualisera den teologiska reflektionen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om hur teologiska frågor och reflektioner kommit till uttryck i film genom tiderna
  • vara medveten om och kunna hantera olika filmers teologiska tankar, samt analysera enskilda filmer med fokus på hur de anknyter till teologisk reflektion
  • visa förmåga att bredda och fördjupa en teologisk reflektion utifrån enstaka filmer, samt redovisa och diskutera de egna resultaten

Christianson, Eric S, Francis, Peter & Telford, William R, 2005: Cinéma Divinité. Religion, Theology and the Bible in Film. London: SCM. (330 s).

Film och religion. Livstolkning på vita duken. 2005. Utg. under red. av Tomas Axelson, Ola Sigurdson. Cordia: Örebro. (318 s).

Johnston, Robert K., 2006: Reel Spirituality: Theology and Film in Dialogue. 2 rev. uppl. Grand Rapids: Baker. (352 s).

Marsh, Clive, 2004: Cinema and Sentiment: Film’s Challenge to Theology. Exeter: Paternoster. (162 s).

Söderbergh Widding, Astrid: ”Film är inte att lita på – eller?”, Tvärsnitt nr 4/10. Artikeln läggs ut på kurshemsidan. 

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Teologi 30 hp - Gamla testamentet, Nya testamentet, Etik och filosofi, Dogmatik 4 x 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.