Kurs

Teologi i det moderna samhället

Det mångreligiösa samhället ställer teologin inför nya utmaningar då kristen tro möter annan tro. Samtidigt har det skett en markant utveckling av den kristna teologin under 1900-talet. Dominerande teologiska strömningar och skolbildningar studeras i kursen. Studiet fördjupas av centrala kristna positioner, deras bibliska grund, klassiska utformning och moderna nytolkningar. Vidare behandlas erfarenheter av kristendomens möte med andra religioner och hur den kristna teologin formas i samspel med olika kulturella miljöer. Nya internationella relationer har gjort västerländsk teologi uppmärksam på att kristen tro formuleras annorlunda i andra kulturer. Vad betyder det att göra teologi i den situation vi nu befinner oss i?

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa en grundläggande förståelse för hur den kristna teologin formuleras olika utifrån varierande kulturella förutsättningar
  • kunna reflektera över och diskutera villkoren för den kristna trons möte med annan tro
  • vara medveten om hur teologin under 1900-talet relaterat till utmaningar som sekulariseringen, avkolonialiseringen, feminismen, miljörörelsen samt den ekumeniska rörelsen

Ahlstrand, Kajsa, 2005: Vägar. En öppen religionsdialog. Stockholm: Verbum (79 s).

Ahlstrand, Kajsa, 2011: ”Att tänka om tro – vår egen och andras”. I Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan. S. 28–44 (16 s). Tillgänglig för nedladdning från Svenska kyrkan.

Jackelén, Antje, 2011: Gud är större. Ett herdabrev för vår tid. Lund: Arcus (165 s).

Postmodern teologi, 2006. Utg. under red. av Ola Sigurdson och Jayne Svenungsson, Stockholm: Verbum (270 s).

The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918, 3 uppl., 2005. Utg. under red. Av David F Ford, Oxford: Blackwell. S. 1-75, 92-105, 427-681 (362 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Lennart Henriksson

lennart.henriksson@ths.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp - Teologi och omvärld, 15 hp och Systematisk teologi, 15 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 december 2013.