Kurs

Religionspsykologi

Målsättningen är att ge grundläggande kunskaper i religionspsykologi som en hjälp att bättre beskriva, tolka och förstå människors religiösa erfarenheter och sätt att uttrycka sin tro. Psykologiska teoribildningar används för förståelse av komplexiteten i religiös erfarenhet. Kursen ger därutöver inblick i religionspsykologisk forskning kring mystika upplevelser, stress och religion, genusaspekter på religiös erfarenhet samt religiös erfarenhet i ett mångkulturellt samhälle.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om religionspsykologins uppkomst, uppgift och utveckling, internationellt och i Sverige samt om aktuella forskningsområden
  • kunna urskilja bruk av olika religionsdefinitioner samt uppvisa förmåga att på en grundläggande nivå använda psykologisk teori för att beskriva och förstå individers religiösa upplevelser

Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2012: Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 3:e utg. Stockholm: Natur och Kultur.
(485 s). 


Kurslitteraturen reviderades senast 22 januari 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 mars 2008.