Kurs

Rasism och diskriminering

I kursen analyseras rasismens idéer och spridning, historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer och konventioner studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av kulturrasism, nationalism och diskriminering samt strategier för att motarbeta dessa.

Efter kursen förväntas studenten:

  • behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
  • ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
  • ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
  • kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar

Ericsson, Martin, 2016. Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt. Forum för levande historia. (281 s) Kan laddas ner via följande adress: Länk

Fredrickson, George M., 2015. Racism: a short history. rev uppl. Princeton: Princeton University Press. (232 s). Eller den svenska översättningen som inte längre finns hos förlaget, men finns att låna i biblioteket, Den kan också beställas som e-bok: 2013. Rasism, en historisk översikt. Lund: Historiska media.

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag: Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Kan laddas ner via följande adress: Länk

Passmore, Kevin, 2015. Vad är fascism?: en kort introduktion. Malmö: Arx. (216 s)

Rattansi, Ali, 2007. Racism, A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. (194 s) Finns även att låna som e-bok via EbscoHost (1 user)

Arbetsmaterial: 
Diskrimineringslagen
ICERD


Kurslitteraturen reviderades senast 24 april 2017

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Marco Helles

Th.M., timlärare

marco.helles@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015