Kurs

Psalmbokens teologier och bruk

I kursen ges grundläggande kunskap om delar av psalmernas historia, roll och innehåll i kyrkor och församlingar. Genom ett urval psalmer av Luther, Wallin, Sandell, Frostenson, Harling med flera belyses såväl teologiska aspekter i psalmerna som olika kyrkotraditioner och dess historiska kontext. Till texterna ställs frågor om gudsbild och människosyn, liksom generellt vilka teologiska, filosofiska och existentiella teman som förekommer. En övergripande fråga handlar också om vad som utmärker en psalm till skillnad från andra teologiska texter eller poetiska verk.

Efter kursen förväntas studenten:

  • redogöra för grunderna i psalmernas historia samt uppvisa en fördjupad förståelse för kontextens och fromhetstraditionens betydelse
  • identifiera centrala teologiska teman och bidra med teologiska analyser av psalmers teologi
  • självständigt kunna argumentera för en etisk position om förhållandet mellan Gud och människa

Ekström, Alva, 2006. Inget är skapat utanför. Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap. Karlstad: Karlstad University Studies. S. 178–251 . (73 s) Tillgänglig som pdf

Karlsson, Karin, 2011. Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan. S. 196–235. (39 s)
Tillgänglig här.

Nisser, Per-Olof, 2005. Ett samband att beakta. Psalm, psalmbok, samhälle. Skellefteå: Artos Norma. S 99–163, 279–294 (77 s)

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2019. Den sjungna teologin. Kärleken, döden och livet i Den svenska psalmboken. Stockholm: Verbum (250 s) Finns i handeln från och med september.

Artiklar tillkommer om ca 100 s.

Arbetsmaterial:
Den svenska psalmboken

Nisser, Per-Olof & Selander, Inger & Bernskiöld, Hans, 2014, 2017. Psalmernas väg: Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken, band 1–2. Visby: Wessmans Musikförlag.


Kurslitteraturen reviderades senast 22 maj 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 25 januari 2017.

Senast reviderad den 22 februari 2017.