Kurs

Poeterna, språklig Gt textkurs

Denna kurs behandlar den poetiska litteraturen i Gamla testamentet, som utgörs av Psaltaren, Ordspråksboken, Jobs bok och Höga Visan. Framför allt behandlas frågan om poesins roll och funktion i det gamla Israel, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi. Kursen ger ytterligare insikt i förståelsen av hebreisk text.

Språkliga hjälpmedel:
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]. Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Elliger, Klaus & Rudolph, Wilhelm, 1977. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A., 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Litteratur:
Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. & Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004. Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Brueggemann, Walter, 1995. The Psalms and the Life of Faith. Minneapolis: Fortress (292 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (100 s).
Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 17 december 2009.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Hebreiska 15 hp, Berättarna 7,5 hp och Profeterna 7,5 hp, språkliga Gt textkurser eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.