Kurs

Poeterna, språklig Gt textkurs

Denna kurs behandlar den poetiska litteraturen i Gamla testamentet, som utgörs av Psaltaren, Ordspråksboken, Jobs bok och Höga Visan. Framför allt behandlas frågan om poesins roll och funktion i det gamla Israel, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi. Kursen ger ytterligare insikt i förståelsen av hebreisk text.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om Gamla testamentets poetiska litteratur ur ett historiskt, teologiskt och litterärt perspektiv
  • visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kring den poetiska litteraturens olika genrer och historiska sammanhang, samt bedöma dess teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att översätta och tolka de poetiska böckernas, och särskilt Psaltarens, mer komplicerade hebreiska text utifrån en fördjupning av kunskaperna i hebreisk syntax
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsatser i grupp

Språkliga hjälpmedel:
Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).
eller
Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A., 2009: The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Litteratur:
Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004: Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Brueggemann, Walter, 1995: The Psalms and the Life of Faith. Minneapolis: Fortress (292 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (100 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 17 december 2009.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Hebreiska 15 hp, Berättarna 7,5 hp och Profeterna 7,5 hp, språkliga Gt textkurser eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.