Kurs

Poeterna, Gt textkurs

Denna kurs behandlar den poetiska litteraturen i Gamla testamentet, som utgörs av Psaltaren, Ordspråksboken, Jobs bok och Höga Visan. Framför allt behandlas frågan om poesins roll och funktion i det gamla Israel, och dess konsekvenser för och bidrag till förståelsen av Gamla testamentets teologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om Gamla testamentets poetiska litteratur ur ett historiskt, teologiskt och litterärt perspektiv
  • visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kring den poetiska litteraturens olika genrer och historiska sammanhang, samt bedöma dess teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsatser i grupp

Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2004: Poeterna. En guide till Gamla testamentets poetiska böcker. Örebro: Libris (213 s).

Brueggemann, Walter, 1995: The Psalms and the Life of Faith. Minneapolis: Fortress (292 s).

Crenshaw, James L., 2010: Old Testament Wisdom: An Introduction. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (320 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 17 december 2009.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.