Kurs

Östkyrkornas historia: Mission och utveckling

Kursen ger en grundläggande förståelse av östkyrkornas utveckling, med en särskild betoning på mission och utveckling. Kursen ger en historisk överblick över östkyrkornas historia och utbredning, och en presentation av kyrkorna idag.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för en tidslinje och övergripande historiska skeenden i östkyrkorna
  • kunna redogöra för de olika östkyrkorna
  • vara bekant med kyrko- och missionsvetenskap som disciplin

Parry, Ken (red.), 2010. The Blackwell Companion to Eastern Christianity. Oxford, UK & Malden, MA: Blackwell Publishing, S 1-318. (318 s)

Stamoolis, James J., 2001. Eastern Orthodox Mission Theology Today. Eugene, Oregon: Wipf and Stock. (208 s)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Michael Hjälm

Teol. dr, högskolelektor Campus Södertälje, Biträdande rektor avdelningen för Östkyrkliga studier Teol.dr, högskolelektor

michael.hjalm@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2016

Senast reviderad den 24 januari 2018