Kurs

Nya testamentet

Nya testamentet är, tillsammans med Gamla testamentet, den kristna kyrkans grundläggande dokument. Kursen ger en översikt över politiska, sociala och religiösa förhållanden i romarriket vid den kristna rörelsens början. Mot den bakgrunden studeras de olika skrifterna i Nya testamentet för att få kunskap om tillkomsthistoria, teologi och tolkning i ett nutida perspektiv. Jesu liv och gärning är ett genomgående tema i kursen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den aktuella Jesus-forskningen och dess teologiska betydelse.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna beskriva Nya testamentets grundläggande innehåll och tillkomsthistoria, samt ha överblick över politiska, sociala och religiösa förhållanden i den judiska och grekisk-romerska omvärlden
  • visa kunskap om texternas teologi och tolkning, samt grundläggande medvetenhet om nutida tolkningsperspektiv
  • kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt känna till grunddragen i aktuell Jesusforskning

Bibel 2000

Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet, 2006. Utg. under red. av Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum (523 s.).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007: Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).  

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 mars 2008.