Kurs

Matteus evangelium, språklig Nt textkurs

Matteus evangelium har genom kyrkans historia oftast intagit första plats, även om det ur forskningssynpunkt vanligen betraktas som beroende av Markus. Evangeliet visar tydliga tecken på en miljö med starka band till judisk fromhet. Kursen ger fördjupad insikt i Matteusevangeliets historiska tillkomstmiljö, sociala och religiösa sammanhang, samt teologiska och litterära särdrag. Jämfört med evangeliekurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av evangelietext på grekiska, bland annat genom större fokus på syntax och stildrag.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om diskussionen om Matteusevangeliets historiska och sociala sammanhang, förhållandet till de andra synoptiska evangelierna, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera matteanska särdrag i texten
  • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka grekisk narrativ text, med beaktande av Matteusevangeliets särskilda språk och stil
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för den egna texttolkningen av en Matteustext och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som Matteusevangeliets texter föranleder, samt bedöma deras teologiska och etiska relevans

Språkliga hjälpmedel
The Greek New Testament. 1994. Utg. under red. av Kurt Aland. 4 rev. uppl. Stuttgart: United Bible Society, 
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Blomqvist, Jerker, & Jastrup, P. O., 1991: Grekisk/Graesk Grammatik. Aarhus: Akademisk forlag.

Bauer, Walter, 2000: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Rev. och utg. av Frederick W. Danker. Chicago: University of Chicago Press.

Litteratur:
Gale, Aaron M., 2005: Redefining Ancient Borders: The Jewish Scribal Framework of Matthew’s Gospel. New York: T & T Clark (197 s).

Saldarini, Anthony J., 1994: Matthew’s Christian-Jewish Community. I: Chicago Studies in the History of Judaism. Chicago: University of Chicago Press (206 s).

Stanton, Graham N., 2004 (1992): A Gospel for a New People: Studies in Matthew. Louisville: Westminster John Knox (383 s).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (100 s).

Diverse artiklar. 

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med grekiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.