Kurs

Martin Luther och reformationstiden

Martin Luthers reformprogram blev starten på en stor religiös och samhällelig omvälvning i 1500-talets Europa. I denna kurs studeras Martin Luthers liv och teologi. Dessutom undersöks det historiska sammanhanget för reformationen, samt de politiska och kulturella konsekvenserna av denna religiösa omvälvning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick över reformationstiden i 1500-talets Europa
  • vara väl förtrogen med Martin Luthers liv och teologi, samt den lutherska traditionen
  • ha förståelse för de kulturella och samhälleliga konsekvenserna av 1500-talets europeiska reformationer

Bossy, John, 1985: Christianity in the West, 1400–1700. Oxford: Oxford paperbacks. (180 s.)

Lindberg, Carter, 2006: The European Reformations. Oxford: Blackwell Publishing. (400 s.)

Lindberg, Carter, 1999: The European Reformations, Sourcebook Oxford: Blackwell Publishing (urval av texter, 100 s). 

Luther, Martin, 1964: Om en kristen människas frihet. Stockholm: Diakonistyrelsen. (50 s.)

Luther, Martin, 2011: Hur man ska be: Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf.Skellefteå: Artos. (80 s.)

Stolt, Birgit, 2004: Luther själv – hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos. (200 s.)


Kurslitteraturen reviderades senast 25 januari 2011.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Kristendomen i Sverige 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2012.