Kurs

Martin Luther och reformationstiden

Martin Luthers reformprogram blev starten på en stor religiös och samhällelig omvälvning i 1500-talets Europa. I denna kurs studeras Martin Luthers liv och teologi. Dessutom undersöks det historiska sammanhanget för reformationen, samt de politiska och kulturella konsekvenserna av denna religiösa omvälvning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en fördjupad kännedom om reformationstiden i 1500-talets Europa
  • vara mycket väl förtrogen med Martin Luthers liv och teologi, samt den lutherska traditionen
  • självständigt kunna analysera de kulturella och samhälleliga konsekvenserna av 1500-talets europeiska reformationer

Bossy, John, 1985. Christianity in the West, 1400-1700. Oxford: Oxford paperbacks. (180 s.)

Lindberg, Carter, 2006. The European Reformations. Oxford: Blackwell Publishing. (400 s.)

Lindberg, Carter, 1999. The European Reformations, Sourcebook. Oxford: Blackwell Publishing (urval av texter, 100 s.) 

Luther, Martin, 1964. Om en kristen människas frihet. Stockholm: Diakonistyrelsen. (50 s.)

Luther, Martin, 2011. Hur man ska be: Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf. Skellefteå: Artos. (80 s.)

Stolt, Birgit, 2004. Luther själv – hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos. (200 s.)

300 sidor i form av en vetenskaplig monografi väljes i samråd med lärare

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 februari 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.