Kurs

Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder

Övergripande och grundläggande kurs i internationell rätt och mänskliga rättigheter. I kursen studeras de olika juridiska dokument i form av deklarationer och konventioner som tillsammans utgör det internationella människorättssystemet, liksom frågan hur de tolkas, tillämpas och efterlevs. Särskilt fokuseras på utvecklingen av mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskap i internationell rätt och mänskliga rättigheter
  • kunna förstå och analysera viktiga deklarationer och konventioner som berör MR-området
  • kunna orientera sig i hur utvärdering och kontroll av MR-systemet är uppbyggd
  • ha grundläggande kunskap om de olika regionala systemen för skydd av mänskliga rättigheter

Smith, Rhona, K. M., 2013. Textbook on International Human Rights, 6 uppl. Oxford: Oxford University Press (448 s).

Mahmoudi, S. & Bring, O. & Wrange, P., 2014. Sverige och folkrätten, 5 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik (364 s).

Arbetsmaterial, ca 200 s.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014

Senast reviderad den 7 december 2015