Kurs

Mänskliga rättigheter och filosofins utmaningar

Kursen avser att ge en fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter som ett filosofiskt projekt. Särskilt fokuseras på politiska filosofiska teorier om mänskliga rättigheter. Idéer om rättigheter i filosofihistorien studeras och inblick ges i olika nutida rättighetsteorier.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god inblick i de mänskliga rättigheternas källor i naturrätt, positivism och religion
  • orientera sig i moderna rättighetsteorier
  • kunna utföra filosofisk analys och kritik av folkrätten
  • ha kännedom om postmoderna utmaningar mot klassiska rättighetsteorier samt den kritik mot rättighetsdiskursen som möter inom feministisk teoribildning

Borradori, Giovanna, 2003: Philosophy in a time of terror. Dialogues with Habermas and Derrida. Chicago: The University of Chicago Press. (172 s)

Butler, Judith, 2011: Osäkra liv. Sörjandets och våldets makt. Hägersten: Tankekraft förlag. (154 s)

Hayden, Patrick, 2001: The Philosophy of Human Rights. St.Paul: Paragon House. I denna bok är det obligatoriskt att ha läst följande sidor: 34-54; 71-87; 101-147; 271-334; 379-422. (193 s) (Finns att köpa direkt från förlaget Paragonhouse.com men den finns även på Amazon.co.uk samt Amazon.com.)

Rawls, John, 1996: En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. Del I och II. (369 s)

Young, Iris Marion, 1990: Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press. S. 3-191 (188 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 15 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Obligatorisk närvaro

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 60 hp eller motsvarande.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 mars 2010.