Kurs

Mänskliga rättigheter och filosofins grunder

Kursen avser att ge grundläggande kunskap om mänskliga rättigheter som ett filosofiskt projekt. Kursen ger en introduktion i olika filosofiska argument med fokus på antiken fram till medeltiden. Särskild tyngdvikt läggs vid naturrätten, men i kursen ges också utblickar mot andra filosofiska traditioner än den västerländska.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god inblick i de mänskliga rättigheternas filosofiska källor inom naturrätt
  • kunna argumentera för och emot naturrättsligt synsätt på rättigheter
  • ha kännedom om andra filosofiska traditioner än den västerländska

Aristoteles. Den Nikomachiska etiken. Göteborg: Daidalos. Bok 1 – 3, 5-6, s 20-97, 125-181 (133 s). Även andra utgåvor kan användas och även då läses bok (kapitel) 1-3, 5-6.

Bring, Ove, 2011. De mänskliga rättigheternas väg – genom historien och litteraturen. Stockholm: Atlantis. S 11-301 (290 s)

Hayden, Patrick, 2001. The Philosophy of Human Rights. St.Paul: Paragon House. I denna bok är det obligatoriskt att ha läst följande sidor: 34-54; 71-87; 101-147; 271-334 (150 s). (Finns att köpa direkt från förlaget Paragonhouse.com men den finns även på Amazon.co.uk samt Amazon.com och Adlibris)

Artiklar kan tillkomma.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.