Kurs

Mänskliga rättigheter och demokrati

Mänskliga rättigheter och demokrati är två närbesläktade begrepp. Det är vanligt att hävda att mänskliga rättigheter enbart kan förverkligas inom ramen för ett demokratiskt samhälle. Men i den moderna historien finns också otaliga exempel på hur idéer om folkstyre använts för att underminera skyddet för medborgerliga och mänskliga rättigheter. Den här kursen behandlar relationen mellan mänskliga rättigheter och demokrati, främst med hjälp av filosofiska, samhällsvetenskapliga och historiska perspektiv. Kursen belyser också några samtida utmaningar till etablerade förståelser av mänskliga rättigheter och demokrati, däribland globalisering, populism, klimatförändringar och hållbar utveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • uppvisa god inblick i klassiska och moderna teorier som rör förhållandet mellan mänskliga rättigheter och demokrati
  • ha förmåga att artikulera och problematisera förhållanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter som politiska, moraliska och etiska värden
  • ha inblick i några utmaningar för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter

Arvidsson, Malin, Halldenius, Lena och Sturfelt, Lina, 2018. Mänskliga rättigheter i samhället. Malmö: Bokbox förlag (274 s).

Lind, Anna-Sara och Namli, Elena, 2017. Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur (220 s).

Wästberg, Olle och Lindvall, Daniel, 2017. Folkstyret i rädslans tid. Stockholm: Fri Tanke Förlag (233 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 29 april 2019.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Emma Sundkvist

Doktorand, timlärare

emma.sundkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 december 2017.

Senast reviderad den 20 januari 2020.