Kurs

Mänskliga rättigheter, internationella relationer och social konflikt

I kursen studeras hur mänskliga rättigheter, etik och internationella relationer samspelar i en globaliserad värld. Frågor om rättvisa, globalt ansvar och universella rättigheter studeras i relation till konkreta situationer och aktuella utvecklingstendenser. Under ett fördjupningsmoment (se litteraturlistan) fördjupas analysen av dessa frågor i en av tre möjliga riktningar – etik, fredsbyggande eller internationell terrorism.

Efter kursen förväntas studenten:

  • självständigt kunna sammanfatta och skriftligen eller muntligen redogöra för centrala globala problemställningar av människorättslig, etisk och politisk natur
  • äga förmåga att på en fördjupad nivå kritiskt kunna presentera och analysera teoretiska påståenden ur den valda litteraturen
  • på ett självständigt, fördjupat och teoretiskt medvetet sätt kunna formulera den studerade litteraturens bidrag till analysen av en specifik problematik

Cowan, Jane, Marie-Benedicte Dembour & Richard Wilson, (red) 2001. Culture and Rights: Anthropological Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press (258 s)

Hinton, Alexander L., (red) 2002. Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide. Berkeley: University of California Press (400 s). Finns som e-bok tillgänglig via EbscoHost.

Johansson Dahre, Ulf, 2005. Ursprungsfolk i internationell politik och rätt. Lund: Studentlitteratur. (225 s)

Lind, Anna-Sara & Elena Namli, (red) 2017. Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur (220 s)

Artiklar tillkommer, ca 500 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 24 april 2018

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom mänskliga rättigheter 45 hp på avancerad nivå eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 3 maj 2016