Kurs

Lukas evangelium, språklig Nt textkurs

Lukas evangelium står i ett litterärt beroende till Markus och delar material med Matteus, men innehåller samtidigt stora mängder särstoff och kan knappast studeras utan att hänsyn tas till att evangeliet är första delen av ett dubbelverk med Apostlagärningarna som del två. Lukas betraktas ofta som det mest hellenistiskt präglade av de synoptiska evangelierna. Kursen ger fördjupad insikt i Lukasevangeliets historiska tillkomstmiljö, sociala och religiösa sammanhang, samt teologiska och litterära särdrag. Jämfört med evangeliekurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av evangelietext på grekiska, bland annat genom större fokus på syntax och stildrag.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Lukasevangeliets litterära och teologiska särart och förhållande till de andra synoptiska evangelierna liksom till Apostlagärningarna, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera
  • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka narrativ grekisk text, med beaktande av Lukasevangeliets särskilda språk och stil
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för den egna texttolkningen av en Lukastext och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som Lukasevangeliets texter föranleder, samt bedöma deras teologiska och etiska relevans

Språkliga hjälpmedel:
The Greek New Testament. 1994. Utg. under red. av Kurt Aland. 4 rev. uppl. Stuttgart: United Bible Society, 
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Blomqvist, Jerker, & Jastrup, P. O., 1991: Grekisk/Graesk Grammatik. Aarhus: Akademisk forlag.

Bauer, Walter, 2000: A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Rev. och utg. av Frederick W. Danker. Chicago: University of Chicago Press.

Språklig kommentarlitteratur ca. 100 sidor.

Litteratur:
A Feminist Companion to Luke. Utg. under red. av Amy-Jill Levine. London & New York: Continuum (100 sidor urval).

Methods for Luke. 2010. Utg. under red. av Green, Joel B. Methods in Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press (143s).

Parsons, Mikeal C. 2007. Luke: Storyteller, Interpreter, Evangelist. Peabody, MA: Hendrickson (191 s).

Tannehill, Robert C. 1996. Luke. Abingdon New Testament Commentaries. Nashville, TN: Abingdon (352 s).

Winninge, Mikael, 2007: Värnade Lukas om de fattiga – eller är det bara kristet önsketänkande? I: Gunner, Göran (utg.), Människa är ditt namn. Om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi. Stockholm: Verbum. S. 200-246 (47 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Deltagande i högre seminarier
  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med grekiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.