Kurs

Kropp och kön i kyrkans historia

Frågor om kroppslighet och genus har haft stort utrymme i teologiska diskussioner inom såväl akademi som kyrka de senaste decennierna. Även i historien har dessa teman varit tätt sammanvävda. I denna kurs ges en översikt över dessa teman i teologin samt i kyrkans liv. Frågor som ställs är: I vilken grad kan den kristna traditionen beskrivas som kropps- eller sexualfientlig? Hur har kvinnlighet respektive manlighet konstruerats i kyrkans historia? Dessutom studeras celibat, äktenskap, homosexualitet och kvinnligt religiöst ledarskap i kyrkans historia.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick över kristendomens historia ur ett genushistoriskt perspektiv
  • ha kännedom om och kunna analysera teologiska perspektiv på kropp och genus i kyrkohistorien
  • ha förmåga att självständigt diskutera centrala frågeställningar i forskningen angående genus och kroppslighet

Brown, Peter, 2008 (1990): The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York: Columbia Press University. (400 s)

Eugene F. Rogers (red.), 2002: Theology and Sexuality: Classic and Contemporary Readings. Malden: Blackwell Publishers. (Urval 250 s)

Ongman, John, 1900: Kvinnans rätt att förkunna evangelium. (40 s)

Ranft, Patricia, 1998: Women and Spiritual Equality in the Christian Tradition. Basingstoke: Macmillian. (200 s) 

Sidenvall, Erik, 2008: ”’Gap men’. Manlighet och kristen mission i Kina”. I: Kristen manlighet: Ideal och verklighet 1830–1940. Lund: Nordic Academic Press. S. 75–92. (18 sid.)

Werner, Yvonne Maria 2008: ”Kristen manlighet i teori och praxis”. I: Kristen manlighet: Ideal och verklighet 1830–1940. Lund: Nordic Academic Press. S. 9–22. (13 sid.) 

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Kristendomen i Sverige 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.