Kurs

Kristen etik

Observera att denna kurs har ställts in.

I kursen behandlas den kristna etiken och dess relation till filosofi och politik. Detta görs genom att analysera olika utformningar av nutida kristen etik, etikens relation till kristen verklighetsuppfattning samt anspråken på en kristen människosyn. Universalistiska tolkningar av den kristna etiken kontrasteras mot skilda former av kontextualism samt i förhållande till feministiska maktanalyser av kristen etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om olika utformningar av kristen etik
  • kunna förstå och kritiskt granska teorierna om sambanden mellan etik och kristen tro
  • ha förmåga att vetenskapligt argumentera i etiska frågor
  • ha fördjupad kännedom om feministisk utformning av den kristna etiken

Grenholm, Carl-Henric, 2003: Bortom humanismen. Stockholm: Verbum. (271 s)

Lögstrup, Knud, 1992: Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. (294 s)

Lovin, Robin W, 2008: Christian Realism and the New Realities. Cambridge: Cambridge University Press. (221 s)

Parsons, Susan Frank, 1996: Feminism and Christian Ethics. Cambridge: New Studies in Christian Ethics. (242 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Muntlig redovisning
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 16 april 2013.