Kurs

Kristen etik

I kursen behandlas den kristna etiken och dess relation till filosofi och politik. Detta görs genom att analysera olika utformningar av nutida kristen etik, etikens relation till kristen verklighetsuppfattning samt anspråken på en kristen människosyn. Universalistiska tolkningar av den kristna etiken kontrasteras mot skilda former av kontextualism samt i förhållande till feministiska maktanalyser av kristen etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om olika utformningar av kristen etik
  • kunna förstå och kritiskt granska teorierna om sambanden mellan etik och kristen tro
  • ha förmåga att vetenskapligt argumentera i etiska frågor
  • ha fördjupad kännedom om feministisk utformning av den kristna etiken

Grenholm, Carl-Henric, 2014: Etisk teori: kritik av moralen. Lund: Studentlitteratur. (306 s).

Lögstrup, Knud, 1992: Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. (294 s).

Lovin, Robin W, 2008: Christian Realism and the New Realities. Cambridge: Cambridge University Press. (221 s).

Parsons, Susan Frank, 2001: The Ethics of Gender. Oxford: Blackwell Publishers. (202 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 26 maj 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive Teologins förändrade förutsättningar 7,5 hp eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 16 april 2013.