Program

Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle

Observera att denna kurs har ställts in.

Programmet Religion-kultur-samhälle är ett treårigt program som leder fram till kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng (hp). Programmet behandlar hur religion, kultur och samhälle påverkar varandra i olika miljöer och epoker, såväl lokalt som internationellt. Religions- och kulturfrågor ser olika ut i olika tider, och programmet behandlar såväl deras innehåll som praktiska konsekvenser för det omgivande samhälle

Under de tre studieåren ingår här kurser om alltifrån teologi och filosofi till naturvetenskap och tro. En del av programmets kurser ingår i THS teologiska program, andra i programmet för mänskliga rättigheter – förutom de kurser som är speciellt utformade för det här programmet. Sammantaget ger studierna en bred religionsvetenskaplig kunskapsbas med inriktning på kultur- och samhällsfrågor i ett svenskt och internationellt perspektiv.

Grundläggande behörighet.