Program

Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter

LÄS OCKSÅ OM PROGRAMMET PÅ VÅR HEMSIDA: MR-kandidatprogrammet

Kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter (MR) är tvärvetenskapligt och belyser såväl moraliska som juridiska aspekter, den historiska bakgrunden och framtidens utmaningar, med både nationella och internationella perspektiv. Kandidatexamen i mänskliga rättigheter är en grundläggande utbildningsexamen som riktar sig till dem som avser att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter inom bland annat icke-statliga organisationer, statsförvaltning, utbildning och religiösa samfund. Utbildningen är också relevant för dem som vill fördjupa eller komplettera annan utbildning såsom juridik, statsvetenskap, kultur, utbildning eller media. Utbildningen är värdefull både för dem som vill arbeta i Sverige och inom internationella organ.

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.