Kurs

Johanneslitteraturen, språklig Nt textkurs

Johannesevangeliet, de tre Johannesbreven och Uppenbarelseboken är sammanförda i denna kurs. Enligt traditionen har alla dessa skrifter författats av Johannes, Sebedaios son. Den johanneiska rörelsens historia skisseras, men framförallt uppmärksammas de enskilda skrifternas struktur och ärende genom noggrant studium av valda texter på det grekiska grundspråket från samtliga skrifter i samlingen. Ett särskilt intresse ägnas åt dessa skrifters speciella uttryck för kristustro, gudsbild och församlingssyn. Johannesevangeliet liksom Uppenbarelseboken har haft stor betydelse för teologiskt tänkande genom kyrkans historia. Några valda exempel på denna verkningshistoria in i våra dagar studeras. Kursen ger övning i läsning och tolkning av johanneisk text.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om den johanneiska litteraturen i såväl historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågor kring johanneslitteraturens framväxt och tankevärld, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • visa förmåga att läsa och tolka johanneiska texter på grekiska, samt muntligt och skriftligt redovisa och diskutera den egna texttolkningen

Språkliga hjälpmedel
The Greek New Testament. 1994. Utg. under red. av Kurt Aland. 4 rev. uppl. Stuttgart: United Bible Society, 
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. [Om du redan äger 27e utgåvan av Novum Testamentum Graece så går det bra med den också.]

Litteratur
Kieffer, René, 1987,1988: Johannesevangeliet 1-10, 11-21, vol 1 och 2. Uppsala: EFS förlaget. S. 1-89, 143-215, 267-411, 461-497 (241 s).
eller 
Beasley-Murray, George R, 1987/1999: John (WBC). Waco: Word Books. S. 1-56, 81-143, 180-307, 365-418 (298 s).

Lieu, Judith, 1991: The Theology of the Johannine Epistles. Cambridge: Cambridge University Press (97 s).

Schüssler Fiorenza, Elisabeth, 1993: Revelation: Vision of a Just World. Edinburgh: T & T Clark (164 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Grekiska 15 hp samt minst 15 hp, språkliga Nt textkurser, eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.