Kurs

Jesus och evangelierna, Nt textkurs

De tre synoptiska evangelierna är våra viktigaste källor för kunskap om Jesus och den tidiga Jesusrörelsen. Av dessa betraktas Markus vanligen som det äldsta och tillsammans med den så kallade Q-källan som utgångspunkt för Matteus och Lukas. Denna kurs fördjupar kunskapen om tidigkristna Jesustolkningar och ger inblickar i den synoptiska problematiken. De synoptiska evangelierna läses i översättning tillsammans med sekundärlitteratur. Kursen ger övning i läsning och tolkning av synoptisk text.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om de synoptiska evangeliernas innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv
  • vara medveten om och kunna kritiskt diskutera viktiga frågeställningar kring litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde, samt reflektera kring texternas teologiska bidrag och relevans
  • muntligt och skriftligt redovisa förmåga att analysera och tolka synoptisk evangelietext.

Kloppenborg, John, 2008: Q, the Earliest Gospel: An Introduction to the Original Stories and Sayings of Jesus. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. S. 1-121 (121 s).

Riches, John, 2004 (1996): Matthew. T & T Clark Study Guides. London: T & T Clark (107 s).

Stanton, Graham, 2002: The Gospels and Jesus. 2 uppl. Oxford: University Press. S. 3-96, 122-299 (272 s).

Telford, William R., 2003: Mark. T & T Clark Study Guides. London: T & T Clark (100 s). 

Tuckett, Christopher M., 2004 (1996): Luke. T & T Clark Study Guides. London: T & T Clark (117 s).
Svåråtkomlig.
Riches, Telford och Tuckett finns även i andra utgåvor och dessutom som samlingsvolym:
The Synoptic Gospels. 2001. Utg. under red. av Scot McKnight. London: Continuum. S. 43-126, 131-249, 254-342 (292 s).

Vikström, Björn, 2005: Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur (144 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 23 oktober 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Nya testamentet 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 december 2009.