Kurs

Introduction to Patristic Studies

Patristic Studies have flourished in the 20th century across different denominations. This course introduces the History of the Church prior to 1492, with a particular emphasis on the minds of the teachers of the Church. The course takes a chronological stance, but with a thematic focus on the understanding of tradition. The course explores the most important sources of the early Christian doctrines, where they can be found, and how to read them. Historical critical methods employed in the Patristic Studies are also presented.

Efter kursen förväntas studenten:

  • demonstrate knowledge of the timeline of the history of the Church prior to the end of the 15th century
  • have an understanding of the general themes of theology among the Church fathers and mothers
  • be able to make use of patristic resources and historical critical methods
  • be able to read and interpret patristic texts, with the methods provided in the course

Parry, Kenneth, 2015. The Wiley Blackwell Companion to Patristics, Hoboken: Wiley (496 p).
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Pelikan, Jaroslav, 2004. Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. Vol. 1, Chicago: University of Chicago Press (357 p)

Pelikan, Jaroslav, 1984. The Vindication of Tradition. New Haven: Yale University (82 p)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hayleyesus Molaw

Samuel Rubenson

Professor

samuel.rubenson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt ytterligare 30 hp där kurserna Text, kontext och livstolkning 15 hp och History of Eastern Christianity (forsättningsnivå) 7,5 hp ingår.
För studenter som inte går östkyrkligt program vid THS gäller:
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2016.

Senast reviderad den 22 februari 2017.