Program

Församlingspedagogiskt program (melfono, marigeta), östkyrkliga studier

Genom ett samarbetsavtal mellan Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Stiftelsen Sankt Ignatios kan man studera till ortodox församlingspedagog/malfono på THS/Sankt Ignatios. Utbildningen till församlingspedagog/malfono är uppdelad i tre steg. Första steget utgörs av ett collegeprogram under två år i samverkan mellan folkhögskola och högskola. På folkhögskolan ges utbildning i folkbildningens pedagogiska grunder och i språk, och på högskolan ges en introduktion till religionsvetenskapen. Andra steget utgörs av en kandidatexamen på THS. Tredje steget utgörs av en masterexamen på THS som leder till en examen som församlingspedagog/malfono – malfono i Syrisk-ortodoxa kyrkan, marigeta i etiopisk och eritreansk tradition, och församlingspedagog i övriga traditioner. Utbildningen omfattar totalt 13 terminer, varav de två första helt är förlagda till Sankt Ignatios folkhögskola.
Utbildningen är pedagogiskt inriktad med fokus på både folkbildningens och högskolans pedagogik, språk och traditionens källor. Vår strävan är att utbildningen skall vara yrkesinriktad och skapa trygghet i studentens kristna tro och identitet. Vi är måna om att hålla en hög akademisk och pedagogisk nivå på undervisningen. THS/Sankt Ignatios har en mycket bred teologisk kompetens inom lärarkollegiet.

Grundläggande behörighet.

Höstterminen startar med gemensamt upprop för alla som studerar på Sankt Ignatios den 22 august.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 januari 2016.