Kurs

Folkrättsliga utmaningar i det internationella systemet

I kursen fördjupas de folkrättsliga aspekterna av mänskliga rättigheter. Ett antal aktuella och kontroversiella aspekter och diskussioner kring folkrätt och mänskliga rättigheter studeras. Teman som behandlas är exempelvis mänskliga rättigheter och genus, miljö, klimatförändringar, mänsklig säkerhet, humanitär intervention och skyldigheten att skydda (R2P), folkens rätt till självbestämmande, den internationella frihandelsregleringen, de internationella domstolarnas roll i implementeringen av mänskliga rättigheter, samt kritik av den juridiska mänskliga rättighetsstrukturen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • med hög grad av självständighet kritiskt kunna identifiera och analysera det folkrättsliga systemet för skydd av mänskliga rättigheter
  • kritiskt kunna granska arbetet som utförs av mellanstatliga, statliga och icke-statliga aktörer för att skydda mänskliga rättigheter lokalt och globalt
  • med hög grad av självständighet kunna bearbeta frågan om hur diskursen om mänskliga rättigheter kan bli relevant i en global och mångkulturell värld
  • kunna presentera analyser av det internationella systemet för skydd av mänskliga rättigheter för en akademisk såväl som annan målgrupp i både tal och skrift

Böcker

Bring, Ove, 2011. FN-stadgan och världspolitiken. (4 eller 5:e uppl.). Stockholm: Wolters Kluwer. (350 s)

Choudhury, Barnali, 2012. Public Services and International Trade Liberalization: Human Rights and Gender Implications. Cambridge: Cambridge University Press. (380 s) Tillgänglig som e-bok via EbscoHost. 

Karp, David Jason, 2014. Responsibility for Human Rights. Cambridge: Cambridge University Press. (198 s) Denna finns tillgänglig som e-bok via EbscoHost.

Tillkommer ytterligare ca 500 s (2 böcker) efter eget val.

Artiklar 

Aguirre, Daniel, 2005. Corporate Social Responsibility and Human Rights Law in Africa. I: Africa Human Rights Law Journal. Vol. 5(2). S. 239-265. (27 s) Länk

Cairns, Edmund, 2014. R2P and Humanitarian Action. I: Global Responsibility to Protect vol. 6, nr 2. S: 146-161. (16 s) Länk

Connolly, Christopher K, 2013. Independence in Europe: Secession, Sovereignty, and the European Union. Duke Journal of Comparative and International Law, vol. 24, s 51-105 (54 s) Tillgänglig via Länk

Hannum, Hurst, 1998. The Right of Self-Determination in the Twenty-First Century. Washington and Lee Law Review, vol. 55, s 773-780. (8 s)

Hilpold, Peter, 2011. WTO Law and Human Rights: Bringing Together Two Autopoietic Orders. I: Chinese Journal of International Law. Vol. 10 (2). S. 323-372. (50 s) Tillgänglig via SSRN: Länk

Hurd, Ian, 2011. Is Humanitarian Intervention Legal? The Rule of Law in an Incoherent World. I: Ethics & International Affairs vol. 25, nr 3. S. 293-313. (21 s) Tillgänglig via SSRN: Länk

Kapur, Ratna, 2006. Human Rights in the 21st Century: Take a walk on the dark side. I: Sydney Law Review. Vol. 28. S. 665-687. (23 s) Länk

King, Betty, 2001. The UN Global Compact: Responsibility for Human Rights, Labor Relations, and the Environment in Developing Nations, 34 Cornell Int’l L.J. s. 481-485 (5 s) Tillgänglig via Länk

Nolan, Justine, 2005. The United Nations’ Compact with Business: Hindering or Helping the Protection of Human Rights, 24 U. Queensland L.J. 445-466 (20 s) Tillgänglig via Länk

Sambanis, Nicholas, Micha Germann & Andreas Schädel, 2018. SDM: A New data set on self-determination movements with an application to the reputational theory of conflict. Journal of conflict resolution, vol. 62, no. 3, s 656-686 (30 s)

Serrano, Ivan, 2013. Just a matter of Identity: Support for Independence in Catalonia. Regional & Federal Studies, vol. 23, No. 5, s 523-545 (23 s)

Stamnes, Eli, 2009. Speaking R2P and the Prevention of Mass Atrocities, 1 Global Resp. Protect s. 70-89 (20 s)

Sterio, Milena, 2015. Self-Determination and Secession under International Law. The New Framework. I: ILSA Journal of International & Comparative Law. J. Int’l & Comp. L vol. 21. S. 293 -306. (13 s)

White, Peter B, David E. Cunningham & Kyle Beardsley, 2018. Where, when and how does the UN work to prevent civil war in self-determination disputes? Journal of Peace Research, vol. 20, s 1-15 (15 s)

Ytterligare ca 250-300 sidor tillkommer efter eget val.

Eget valt arbetsmaterial tillkommer.


Kurslitteraturen reviderades senast 24 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Högskolestudier om minst 180 hp, där huvudområdet utgörs av minst 90 hp i mänskliga rättigheter eller ämne inom teologiskt, humanistiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt huvudområde eller motsvarande, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Dessutom mänskliga rättigheter 45 hp på avancerad nivå eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 mars 2017.