Kurs

Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter

Ämne och problemformulering utvecklas av den studerande och godkänns av handledare inom ämnesområdet. I kursmomentet ingår att skriva en uppsats och att delta i kursens reguljära seminarier.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna formulera ett vetenskapligt problem och konkretisera detta i frågeställningar som låter sig bearbetas med vetenskapliga metoder
  • kunna identifiera och tillämpa olika metoder för bearbetning av problem kring mänskliga rättigheter
  • kunna uttrycka sig klart och använda ett genomtänkt och stringent språk för sina analyser
  • kunna försvara sitt arbete i ett seminarium samt opponera på ett annat skriftligt uppsatsarbete

Arbetsmaterial

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Om källhänvisningar och referenser för PM- och uppsatsskrivande – MR-programmet. Finns på EHS hemsida under Studentinformation.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Linde Lindkvist

Docent, högskolelektor, biträdande rektor Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

linde.lindkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 105 hp samt metodkurs om 7,5 hp.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 oktober 2016.