Kurs

Evangelisation – missionell teologi och praxis i olika kontexter

Kursen ger en översikt av nutida teologisk diskussion kring den missionella kyrkan i olika sammanhang, en historisk och religionssociologisk analys av några kyrkors modeller och strategier för evangelisation, samt olika perspektiv på ledarskap och utveckling av en församlings mission i Sverige. Enskilda frågeställningar som behandlas i kursen är proselytism, religionsfrihet och religionsmöte, omvändelse och trons utveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna översiktligt redogöra för nutida teologisk diskussion om kyrkans mission och evangelisation
  • kunna beskriva och analysera en konkret kontext för en församlings evangelisation
  • visa förmåga att beskriva och jämföra några modeller/strategier för kyrkans evangelisation i en konkret kontext

Missiologi/evangelisationsteologi (250 s.)
Bevans, Stephen B. & Roger Schröder, 2004. Constants in Context: A Theology of Missions for Today. (American Society of Missiology 30). Maryknoll: Orbis. S. 239–280. (40 s.)

Eckerdal, Jan, 2017. Kyrka i mission. Att gestalt kristen tro i en efterkristen tid. Stockholm: Verbum. (170 s.)

Van Gelder, Craig, 2011. The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation. Grand Rapids, MI: Baker Academic. (166 s.)

Kyrkornas världsråd, 2013. Tillsammans för livet. Mission och evangelisation i en värld i förändring. Bromma: Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd. (55 s.)

Nostra Aetate. Deklarationen om de icke-kristna religionerna
, 2015. Andra vatikankonciliet. Veritas förlag. (16 s.)

Missionell historia (250 s.)
Green, Michall, 2004. Evangelism in the Early Church. Grand Rapids: Eeardmans. (urval 150 s.)

Andersson, Liselotte J., et al (red.), 2013. Några till evangelister. Om lidelse och längtan. Karlstad: Votum. S. 10-17, 18-25, 42-51, 58-65, 170-177, 187-190 (46 s.)

Halldorf, Joel, 2007. ”Från väckelsemöten till sökargrupper. Evangelisationen drivkraft i rörelsens tillväxt” I: Pingströrelsen. Verksamheter och särdrag under 1900-talet. Daniel Waern (red.). Örebro: Libris. S. 99–111. (12 s.)

Lagergren, David, 1989. Framgångstid. Svenska baptistsamfundet åren 1914–1932. Örebro: Libris. S. 21–44. (23 s.)

Kontextanalys (religionssociologi) (200 s.)
Thurfjell, David, 2015. Det gudlösa folket. De postkristna svenskarna och religion. Farsta: Molin & Sorgenfrei, s. 17–66, 108–113, 220–250. (85 s.)

Tillkommer artiklar och material (ca 100 s.)

Missionella modeller/evangelisationsstrategier (150 s.)
Dessutom läses ca 150 sidor ur nedanstående litteratur i relation till ett fältstudium.

Hopkins, Bob & Hopkins, Mary, 2012. Evangelism Strategies. Sheffield: ACPI. (170 s.)
Pippiert, Rebecca M., 2013. Ut ur saltkaret. Örebro: Libris. S. 124–287. (150 s.)
Modeus, Fredrik, 2009. Längta efter liv. Församlingsväxt i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum. (urval 150 s.)
Reese, Martha G., 2008. Unbinding the Gospel. St Louis, MO: Chalice Press. (145 s.)
Everts, Don & Schaupp, Dough, 2008. I Once was Lost. What Postmodern Skeptics Taught About Their Path to Jesus. Dovers Grove: IVP. (134 s.)
Morde, Lucy, 2015. Messy Church. Nya idéer för att bygga en gemenskap med Kristus i centrum. Varberg: Argument förlag. (180 s.)
Booker Mike & Ireland, Mark, 2010. Evangelism – which way now? London: Church House Publishing. (188 s.)
Ireland, Mark & Booker, Mike, 2015. Making new Disciples. Exploring the paradoxes of evangelism. London: SPCK. (193 s.)

Tillkommer litteratur och annat material för fältstudiet (ca 150 s.)


Kurslitteraturen reviderades senast 26 april 2017

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

sune.fahlgren@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Obligatorisk närvaro vid föreläsning och seminarium på THS fredagen den 8 september och 8 december 2017.

Senast reviderad den 22 februari 2017