Kurs

Equmeniakyrkans internationella arbete

Equmeniakyrkans internationella arbete är en individuellt utformad fältkurs med syfte att orientera om Equmeniakyrkans internationella arbete exemplifierat genom en lokal anknytning till ett land där kyrkan bedriver eget arbete eller har kontakter av annan art.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa förmåga att analysera och redogöra för hur Equmeniakyrkans internationella gemenskap formar sin teologi
  • kunna formulera och beskriva mötet mellan Equmeniakyrkan och hennes systerkyrkor
  • att kunna använda sig av fältstudier som en resurs i teologiskt arbete

Litteratur fastställs i samråd med examinator

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Kursen genomförs individuellt och tidpunkt för genomförandet bestäms i samråd med examinator. Kursens genomförande förutsätter att Equmeniakyrkan kan anvisa lämplig plats för genomförande av fältstudier.
Studenten ordnar själv finansiering av kursen.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 juni 2013.

Senast reviderad den 22 februari 2017.