Kurs

En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar

En utmaning i teologiska studier är sambandet mellan bibliska studier och konstruktiv teologi. Bibeln är det viktigaste källdokumentet för kristen teologisk konstruktion, vilket kräver insikt i historisk och litterär analys av bibeln. Många bibelforskare vill öppna för en dialog mellan den bibeln och dagens kyrka, där de kan utmana varandra. Syftet med denna kurs är att föra samman dessa två världar av bibliska studier och konstruktiv teologi. Det sker genom att beskriva biblisk teologi som en disciplin som både beskriver trosföreställningar genom bibelns epoker och formulerar de erfarenheter texterna uttrycker på ett sätt som kan lyfta fram frågor om bibelns budskap och mening som livstolkande text

Efter kursen förväntas studenten:

 • visa fördjupade kunskaper om teologiska utvecklingslinjer mellan Gamla och Nya
  testamentet
 • visa väsentlig förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för frågan om kontinuitet
  och utveckling i de livstolkningar som uttrycks i olika bibeltexter
 • visa fördjupad insikt i de hermeneutiska utmaningar som följer med ämnet bibelteologi
 • visa förmåga att självständigt reflektera över hur bibliska livstolkningar kan befinna sig i
  konstruktiv dialog med den moderna människans livstolkningar

Crawford, Sidnie White, 2008. Rewriting Scripture in Second Temple Times: Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans (149 s).

Dunn, James D. G. 2009. New Testament Theology: an Introduction. Nashville, TN: Abingdon Press (210 s).

Feldmeier, Reinhard & Spieckermann, Hermann. 2011. God of the Living: a Biblical Theology. Waco: Baylor University Press.

Mead, J. K., 2007. Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Westminster John Knox (302 s).

Perdue, L. G. & Morgan, R. & Summer, B. D. (red.), 2009. Biblical Theology: Introducing the Conversation. Nashville: Abingdon Press (337 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 april 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp exegetisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 april 2012.