Kurs

En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar

En utmaning i teologiska studier är sambandet mellan bibliska studier och konstruktiv teologi. Bibeln är det viktigaste källdokumentet för kristen teologisk konstruktion, vilket kräver insikt i historisk och litterär analys av bibeln. Många bibelforskare vill öppna för en dialog mellan bibeln och dagens kyrka, där de två kan utmana varandra. Syftet med denna kurs är att föra samman dessa två världar av bibliska studier och konstruktiv teologi. Det sker genom att beskriva biblisk teologi som en disciplin som både beskriver trosföreställningar genom bibelns epoker och formulerar de erfarenheter texterna uttrycker på ett sätt som kan lyfta fram frågor om bibelns budskap och mening som livstolkande text.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna diskutera kontinuitet och utveckling i de livstolkningar som uttrycks i olika bibeltexter
  • visa insikter i de hermeneutiska utmaningar som följer med ämnet
  • kunna reflektera över hur bibliska livstolkningar kan befinna sig i konstruktiv dialog med den moderna människans livstolkningar.

Biblical Theology: Introducing the Conversation. 2009. Utg. under red. av L. G. Perdue & R. Morgan & B. D. Summer. Nashville: Abingdon Press (337 s).

Crawford, Sidnie White, 2008: Rewriting Scripture in Second Temple Times: Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Grand Rapids: Eerdmans (149 s).

Dunn, James D. G. 2009. New Testament Theology: An Introduction. Nashville, TN: Abingdon Press (210 s).

Mead, J. K., 2007: Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Westminster John Knox (302 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 april 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå inklusive gammaltestamentlig eller nytestamentlig textkurs 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2010.