Kurs

Eastern Christian Theology – Tewahedo Orthodox

Eastern Christian Theology has developed within different communities. In the Tewahedo Orthodox community it developed in close proximity with Judaism and Ge’ez was one of the first seven languages the Bible was translated in, but as an institution it developed from the dependency of the Coptic Church until the twentieth century when it gained its autocephaly. This course will introduce one of the ancient traditions and yet unknown for many.

Efter kursen förväntas studenten:

  • demonstrate knowledge of the timeline of the history of the Tewahedo Orthodox Churches
  • demonstrate understanding of the general themes of theology among the Tewahedo Orthodox Church fathers and mothers, as well as a deeper insight into the Christological controversies
  • be able to make use of patristic resources and historical critical methods
  • be able to read and interpret patristic texts, with the methods provided in the course

Isaac, Ephraim (2012) The Ethiopian Orthodox Tawahido Church. Trenton, NJ: The Red Sea Press (250p).

Gebru, Mebratus Kiros (2010) Miaphysite Christology: An Ethiopian Orthodox Perspective, Piscataway, NJ: Gorgias Press (210p).

Hovorun, Cyril. 2008. Will, Action and Freedom: Christological Controversies in the Seventh Century. Leiden and Boston: Brill (203 pages)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Selected primary texts in translations (200p) or in Ge’ez (100p)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Samuel Rubenson

Professor

samuel.rubenson@ehs.se

Hayleyesus Molaw

Gabriel Bar-Sawme

Doktorand, timlärare

gabriel.barsawme@sanktignatios.org

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt ytterligare 30 hp där kurserna Text, kontext och livstolkning 15 hp och History of Eastern Christianity (forsättningsnivå) 7,5 hp ingår.
För studenter som inte går östkyrkligt program vid THS gäller:
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2016.

Senast reviderad den 22 februari 2017.