Kurs

Eastern Christian Theology – Syriac Orthodox

Eastern Christian Theology has developed within different communities. In the Syrian Orthodox community it was a cultural meeting between the Syriac/semitic cultural world and the Hellenic world. With its roots embedded in the Jewish religious belief the syriac culture flourished in Near East Asia, which created great Church fathers as Ephrem the Syrian. In the shadow of the Empire the Christological conflicts and the use of Jacob Baradeus as an instrument of intervention in the Persian Empire made the Syriac Orthodox Church a church in opposition to the Imperial Byzantine Church but yet strongly Hellenized in the seventh century by fathers such as Jacob of Edessa.

Efter kursen förväntas studenten:

  • demonstrate knowledge of the timeline of the history of the Syriac Orthodox Church
  • demonstrate understanding of the general themes of theology among the Syriac Orthodox Church fathers and mothers, as well as a deeper insight into the Christological controversies
  • be able to make use of patristic resources and historical critical methods
  • be able to read and interpret patristic texts, with the methods provided in the course

Hovorun, Cyril, 2008. Will, Action and Freedom: Christological Controversies in the Seventh Century. Leiden/Boston: Brill (203 p)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Menze, Volker L., 2008. Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church, Oxford/New York: Oxford University Press (306 p)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff at THS.

Michelson, David A., 2014. The Practical Christology of Philoxenos of Mabbug, Oxford/New York: Oxford University Press (212 p)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff at THS.

Selected primary texts in translations (200 p) or in Greek/Syriac (100 p)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Gabriel Bar-Sawme

Doktorand, timlärare

gabriel.barsawme@sanktignatios.org

Hayleyesus Molaw

Samuel Rubenson

Professor

samuel.rubenson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt ytterligare 30 hp där kurserna Text, kontext och livstolkning 15 hp och History of Eastern Christianity (forsättningsnivå) 7,5 hp ingår.
För studenter som inte går östkyrkligt program vid THS gäller:
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2016.

Senast reviderad den 22 februari 2017.