Kurs

Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox

Eastern Christian Theology has developed within different communities. In the Byzantine Orthodox community it developed within the Byzantine Empire, but also outside the Empire, primarily within the Arabic cultural world. With its roots embedded in the Jewish religious belief the Byzantine culture flourished in Byzantium until the fall of Constantinople, when the Ottoman Empire overshadowed Christianity in its geographical cradle. In Russia the Church continued to blossom to the beginning of the twentieth century, when the Bolsheviks made orthodox Christianity its major enemy and later an essential but crippled partner.

Efter kursen förväntas studenten:

  • demonstrate knowledge of the timeline of the history of the Byzantine Orthodox Church
  • demonstrate understanding of the general themes of theology among the Byzantine Orthodox Church fathers and mothers, as well as a deeper insight into the Christological controversies
  • be able to make use of patristic resources and historical critical methods
  • be able to read and interpret patristic texts, with the methods provided in the course

Runciman, Steven, 1985. The Great Church in Captivity: A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Great War. Cambridge: Cambridge University Press (454 p). Selected Readings.

Pospielovsky, Dimitry, 1998. The Orthodox Church in the History of Russia, Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press (413 p). Selected Readings.

Hovorun, Cyril, 2008. Will, Action and Freedom: Christological Controversies in the Seventh Century. Leiden/Boston: Brill (203 p, excerpts)
Available as eBook via EbscoHost for students and staff.

Selected primary texts in translations (200 p) or in Greek/Syriac (100 p)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Gabriel Bar-Sawme

Doktorand, timlärare

gabriel.barsawme@sanktignatios.org

Samuel Rubenson

Professor

samuel.rubenson@ehs.se

Hayleyesus Molaw

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt ytterligare 30 hp där kurserna Text, kontext och livstolkning 15 hp och History of Eastern Christianity (forsättningsnivå) 7,5 hp ingår.
För studenter som inte går östkyrkligt program vid THS gäller:
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2016.

Senast reviderad den 22 februari 2017.