Kurs

Den historiske Jesus

Jesusgestalten har genom tiderna fascinerat många – inte bara engagerade kristna, utan även människor med vitt skilda utgångspunkter. Denna kurs behandlar sökandet efter den historiske Jesus. Går det att göra en trovärdig historisk rekonstruktion när källorna är del av tidigkristen förkunnelse och vår förförståelse oftast teologisk? Vi diskuterar olika metoder och undersöker kanoniska och i viss mån utomkanoniska evangelietraditioner. Fokus ligger på Jesu attityder och handlande i förhållande till den judiska kontexten. Stort utrymme ges åt samtida jämförelsematerial.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Jesusforskningens historia och förståelse för villkoren för historierekonstruktion, samt utöka sin kunskap om trender och tendenser i den senaste fasen av Jesusforskning (”third quest”)
  • kunna identifiera, analysera och bedöma olika typer av källmaterial och metoder för historisk rekonstruktion
  • visa förmåga att utifrån självständiga problemformuleringar arbeta med Jesustraditionen i ett historiskt perspektiv och i skriftlig form redovisa de egna resultaten

Horsley, Richard A. 2013: The Prophet Jesus and the Renewal of Israel: Moving Beyond a Diversionary Debate. Grand Rapids, MI: Eerdmans (156 s).

Oakman, Douglas E. 2012: The Political Aims of Jesus. Minneapolis: Fortress. S. 2-138 (136 s).

Scott, Bernard Brandon, 2001: Re-imagine the World: An Introduction to the Parables of Jesus. Santa Rosa, Ca.: Polebridge. S. 1-150 (150 s).
eller
Levine, Amy-Jill, 2014: Short Stories by Jesus: The Enigmatic Parables of a Controversial Rabbi. New York: HarperOne (150 sidor urval).

Theissen, Gerd & Merz, Annette, 1998: The Historical Jesus. A Comprehensive Guide. Minneapolis: Fortress. S. 1-62, 90-150, 162-572. (460 s). 

Kompendium med artiklar på kurshemsidan (ca. 200 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 26 maj 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Evangelierna och breven, 15.0 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.