Kurs

Den heliga Anden

Pneumatologi är läran om den heliga Anden och utgör alltsedan urkyrkans tid en central nerv i den kristna tron. Medan teologin ofta försummat pneumatologin har läran om Anden genom historien spelat en central roll i den folkliga fromheten såväl innanför som utanför kyrkans väggar. I kursen belyses pneumatologins framväxt och utveckling genom historien, men också den spänning som ofta funnits mellan folklig fromhet och institutionaliserad religion, mellan den enskilde troende och kyrklig auktoritet. Centrala aspekter inom samtida pneumatologi studeras i relation till teman såsom Andens gåvor, bön samt tron på en fortsatt uppenbarelse genom historien.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om pneumatologins historiska framväxt och utveckling samt vara förtrogen med de huvudsakliga pneumatologiska positionerna inom samtida systematisk teologi
  • kunna urskilja och förhålla sig till olika kriterier för att göra pneumatologi idag
  • kunna formulera pneumatologiska slutsatser utifrån skilda teologiska resonemang
  • uppvisa förmåga att kunna argumentera på såväl exegetisk som systematisk teologisk grund för en specifik pneumatologisk hållning

Holy Spirit and Salvation. 2010. Red. Veli-Matti Kärkkäinen, in the series The Westminster Collection of Sources of Christian Theology, General Editors John McGuckin, Joseph Wawrykow, Timothy George and Lois Malcolm. Louisville: Westminster John Knox, S.1-398 + valfritt kap av kap 15, 16 och 17.

Ford, David F., 2003. ”Holy Spirit and Christian Spirituality”. I: Kevin J. Vanhoozer (Utg.), The Cambridge Companion to Postmodern Theology. Cambridge: Cambridge University Press. S. 269-290. (21 s).

Prichard, Rebecca Button, 1999. Sensing the Spirit. The Holy Spirit in Feminist Pespective. St. Louis: Chalice Press. (150 s).

Svenungsson, Jayne, 2014. Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling. Göteborg: Glänta. S. 15-54, 193-256 (102 s).

Wallace, Mark I., 2002. ”God is Underfoot: Pneumatology after Derrida”. I: John D. Caputo (Utg.), The Religious. Malden/Oxford: Blackwell. S. 197-211. (14 s).

Welker, Michael, 2006. The Work of the Spirit: Pneumatology and Pentecostalism. Grand Ravids: Eerdmans. (236 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2016.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 mars 2008.

Senast reviderad den 22 februari 2017.