Kurs

Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik

Kursblocket behandlar religion ur historiska perspektiv. Religionsbegreppet diskuteras utifrån religionsfenomenologiska utgångspunkter. En orientering ges om världsreligionernas historiska framväxt och heliga skrifter. Kursen ger särskilt utrymme åt Gamla och Nya testamentets texter, inklusive deras främreorientaliska och grekisk-romerska bakgrund. Bibeltexternas tillkomsthistoria, ideologiska innehåll, samt politiska och sociala förhållanden står i fokus och deras nutida tolkning och teologiska betydelse uppmärksammas särskilt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för världsreligionernas historiska framväxt
  • visa grundläggande kunskap och kritisk medvetenhet om Gamla och Nya testamentets texter, bakgrund och tillkomst
  • visa kännedom om relationen mellan religiösa texters ideologi och deras historiska och sociala sammanhang

Collins, John J., 2018. A Short Introduction to the Hebrew Bible. 3 uppl. Minneapolis: Fortress (376 s).
Available as e-bok via EbscoHost for students and staff at University College Stockholm. Further information HERE.

Ehrman, Bart D., 2016. A Brief Introduction to the New Testament. 4 uppl. New York: Oxford University Press (432 s).

Partridge, Christofer, 2018. A Short Introduction to World Religions. 3 uppl. Minneapolis: Fortress (376 s).

Various articles.


Kurslitteraturen reviderades senast 24 januari 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt
Religionshistoria, del 1: 3 hp, Gamla testamentet: 5 hp, Nya testamentet: 5 hp, Religionshistoria, del 2: 2 hp

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.

Senast reviderad den 24 januari 2018.