Kurs

Bibeln och religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik

Kursblocket behandlar religion ur historiska perspektiv. Religionsbegreppet diskuteras utifrån religionsfenomenologiska utgångspunkter. En orientering ges om världsreligionernas historiska framväxt och heliga skrifter. Kursen ger särskilt utrymme åt Gamla och Nya testamentets texter, inklusive deras främreorientaliska och grekisk-romerska bakgrund. Bibeltexternas tillkomsthistoria, ideologiska innehåll, samt politiska och sociala förhållanden står i fokus och deras nutida tolkning och teologiska betydelse uppmärksammas särskilt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för världsreligionernas historiska framväxt
  • visa grundläggande kunskap och kritisk medvetenhet om Gamla och Nya testamentets texter, bakgrund och tillkomst
  • visa kännedom om relationen mellan religiösa texters ideologi och deras historiska och sociala sammanhang

Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2012. 2 uppl. Utg. under red. av Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum. S. 11-185, 211-237 (200 s).

Holm, Nils, G., 2003: Religionshistoria. En introduktion med textläsning. Åbo: Åbo Akademi. (340 s). (Studenter vid THS kan köpa denna i biblioteket.)

Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet, 2006. Utg. under red. av Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum. S. 23-385 (362 s).

Diverse artiklar.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Rikard Roitto

Docent, högskolelektor, pastor

rikard.roitto@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Salstentamen 1: 3 hp, Salstentamen 2: 5 hp, Salstentamen 3: 5 hp, Hemtentamen: 2 hp

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.