Kurs

Berättarna, Gt textkurs, nätkurs

Den berättande litteraturen har alltsedan den judiska kanons fixering haft en central roll i den judiska traditionen. Här finns berättelserna om patriarkerna och folkets öden från Egypten till exilen. Men samtidigt är det uppenbart att texten har tillkommit under lång tid och varit föremål för olika teologiska traditioners bearbetning. Kursen är därför en inledning till den berättande litteraturens tillkomst och teologi med fokus på det senare momentet. Kursen syftar också till att introducera den roll dessa berättelser har i en kristen teologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om Gamla testamentets berättande litteraturen ur såväl historiskt, litterärt och teologiskt perspektiv
  • vara medveten om och kunna diskutera centrala frågeställning kring litterära beroendeförhållanden och historiskt källvärde
  • visa grundläggande insikt i relevanta tolkningsfrågor
  • visa förmåga att läsa och tolka den berättande litteraturen, samt muntligt och skriftligt redovisa förmåga att analysera och tolka dess innehåll

Bibel 2000

Andersson, G. & Boström, L. Eriksson, L. & Viberg, Å., 2006: Berättarna. En guide till Gamla testamentets historiska böcker. Örebro: Libris (350 s).

Brueggemann, Walter, 1990: First and Second Samuel. I: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Louisville: Westminster/John Knox (nytryck 2012). (357 s).

Edelman, Diana V., et al., 2012: Opening the Books of Moses. I: The Bible World 1. Sheffield: Equinox (175 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 augusti 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Gamla testamentet 7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.