Program

Bachelor's Program in Theology, Eastern Christian Studies

Genom ett samarbetsavtal mellan Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Stiftelsen Sankt Ignatios ges ett kandidatprogram med östkyrklig inriktning. Utbildningen ger en bred religionsvetenskaplig grund och fortsätter med studier i såväl praktisk teologi som traditionens källor. I studierna av kyrkans historia, liturgi och kanon väljer studenten en av tre varianter – koptisk, syrisk eller bysantinsk variant. Programmet leder fram till en generell kandidatexamen och är inte yrkesinriktat. Den som vill utbilda sig för tjänst inom ortodoxa kyrkan rekommenderas att välja program för utbildning till präst eller församlingspedagog/malfono.

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 17 november 2020.