Kurs

Att predika Gamla testamentet

Denna kurs behandlar de utmaningar som är förknippade med att predika från Gamla testamentet. Syftet är att blottlägga exegetiska och teologiska resurser som är väl lämpade för homiletisk och retorisk behandling av Gamla testamentet. Kursen behandlar även de specifika problem som är relaterade till olika genrer inom Gamla testamentet. Kursen vill förmedla en hermeneutisk medvetenhet och insikt i hur en antik text kan användas för existentiell reflektion och homiletiska syften. Kursen uppmärksammar dessutom teologiska, tekniska, konstnärliga och kommunikativa element involverade i arbetet med gammaltestamentlig text, inte minst ur ett historiskt perspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • självständigt formulera den teologiska betydelsen av och relevansen i att predika från Gamla testamentet
  • visa lämplig och fördjupad kunskap om den exegetiska analys som utgör en förutsättning för en homiletisk bearbetning av Gamla testamentet
  • bemästra relationen mellan exegetisk, bibelteologisk och homiletisk analys
  • visa fördjupad insikt i den homiletiska utläggningen av Gamla testamentet i judisk och kristen tradition

Brueggemann, Walter, 2012. The Practice of Prophetic Imagination: Preaching an Emancipating Word. Minneapolis, MN: Fortress (192 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Brueggemann, Walter, 1982. Genesis . Interpretation. Atlanta, GA: Westminster John Knox (384 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Fishbane, Michael, 2012. Sacred Attunement: A Jewish Theology . Chicago, IL: University of Chicago Press (246 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Lapsley, Jacqueline E., 2011. Whispering the Word: Hearing Women’s Stories in the Old Testament. Louisville, KY: Westminster John Knox (168 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Artiklar, ca 200 s.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.