Kurs

Att predika Gamla testamentet

Denna kurs behandlar de utmaningar som är förknippade med att predika från Gamla testamentet. Syftet är att blottlägga exegetiska och teologiska resurser som är väl lämpade för homiletisk och retorisk behandling av Gamla testamentet. Kursen behandlar även de specifika problem som är relaterade till olika genrer inom Gamla testamentet. Kursen vill förmedla en hermeneutisk medvetenhet och insikt i hur en antik text kan användas för existentiell reflektion och homiletiska syften. Kursen uppmärksammar dessutom teologiska, tekniska, konstnärliga och kommunikativa element involverade i arbetet med gammaltestamentlig text, inte minst ur ett historiskt perspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • formulera den teologiska betydelsen av och relevansen i att predika från Gamla testamentet
  • visa lämplig och tillräcklig kunskap om den exegetiska analys som utgör en förutsättning för en homiletisk bearbetning av Gamla testamentet
  • hantera relationen mellan exegetisk, bibelteologisk och homiletisk analys
  • visa insikt i den homiletiska utläggningen av Gamla testamentet i judisk och kristen tradition

Lapsley, Jacqueline E., 2011. Whispering the Word: Hearing Women’s Stories in the Old Testament. Louisville, KY: Westminster John Knox (168 s).

Brueggemann, Walter, 2012. The Practice of Prophetic Imagination: Preaching an Emancipating Word. Minneapolis, MN: Fortress (192 s).

Fishbane, Michael, 2012. Sacred Attunement: A Jewish Theology. Chicago, IL: University of Chicago Press (246 s).
Finns som E-bok via Ebray tillgänglig för THS studenter och personal.

Brueggemann, Walter, 1982. Genesis . Interpretation. Atlanta, GA: Westminster John Knox (384 s).

Artiklar, ca 200 s.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive Gamla testamentet 7,5 hp och kurser om minst 15 hp på fortsättningsnivå, eller motsvarande.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.